top of page

 Implement improved profitability with
simplicity = Implity.

SÄTT RÄTT PRIS FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING OCH LÖNSAMHET

Lönsamhet är viktigt. Det vet ni. Det pratar ni om.

Men hur ofta pratar ni om pris? Vi menar att pris och lönsamhet är samma sak. Pris är lönsamhet. Lönsamhet är pris. Priset är förutsättningen ni ger ert företag att vara lönsamt. Att sätta en medveten prisstrategi – och följa den – är nyckeln till den där långsiktiga lönsamheten ni eftersträvar.

Optimera er lönsamhet

Att jobba strategiskt med pris är ett viktigt verktyg för att nå maximal lönsamhet. I vår process tar vi er från analys och insikt till en tydlig strategi. Men vi lämnar er inte där. Istället följer vi er hela vägen genom implementering och säkerställer att alla förutsättningar finns på plats för optimal utväxling av det arbete som är gjort. 

DSCF2913.jpg

Från analys till

implementering

Gör hela jobbet på en gång

DSCF2918.jpg

Prissättning av

produkter & tjänster

Möt marknaden med rätt förutsättningar

DSCF2987.jpg

Implementering

av strategin

När ni vet vart ni ska men inte hur ni kommer dit

DSCF2961.jpg

Verktyg

& system

Integrera nya verktyg i er prisprocess

Workshops.jpg

Börja med en workshop

Boosta kunskapsnivån i teamet!

Våra workshops kan anpassas för alla delar av er organisation, från ledningsgrupp till säljare. Kontakta oss så tar vi fram ett upplägg som passar er – oavsett om ni vill avsätta ett par timmar eller lägga upp en plan med återkommande träffar.

Workshop

Sätt er
prisstrategi
i fyra steg:

DSCF2918.jpg
Contact
bottom of page