top of page

Att hjälpa företag att navigera genom operativa utmaningar inom prisstrategi och lönsamhetsstyrning är vår vardag. Vi vet att dagens affärsvärld kräver snabbhet och flexibilitet för att möta förändringar. Att formulera och implementera en hållbar prisstrategi som kan anpassas till förändringar är avgörande för långsiktig lönsamhet.

 

Med senior erfarenhet och globalt perspektiv förstår vi utmaningarna och möjligheterna: vi vet vad som är komplicerat och svårt att genomföra - men också de lösningar som ger bäst resultat för din verksamhet. Vi tar inte bara ansvar för att utforma den optimala prisstrategin för dig, utan också för att säkerställa att den implementeras smidigt och ger mätbara resultat.

 

Sedan 2024 samarbetar Implity Consulting med Pearson Ham Group.

Sätt en strategi som tål förändring

implity+phg.png

Prissättning vs prisstrategi

Vi hjälper företag att beskriva och fånga kundvärdet – för att sedan ta rätt betalt för det. Vår styrka ligger i vår långa erfarenhet inom värdebaserad prissättning, paketering utifrån kundvärden och willingness to pay. Men vårt arbete innefattar också ofta t ex nyprissättning, affärsutveckling, projektledning, Change Management och pris- och lönsamhetsanalyser. Kort sagt allt som behövs för att lägga övergripande strategier som ger er stabilitet och kontrollerad lönsamhetsutveckling. 

En av utmaningarna med prisarbete i större organisationer är genomförandet, implementeringen. Hur säkerställer man att strategin genomförs – av alla, varje gång? Hur säkerställer man att den planerade lönsamheten inte försvinner i rabatter och priskampanjer eller i många små enskilda säljbeslut långt ut i organisationen? Det och mycket annat är frågor vi hittar svaren på under arbetet med er prisstrategi, på vägen mot bättre lönsamhet och tillväxt.

Sedan 2024 verkar Implity Consulting i samarbete med Pearson Ham Group. Vi arbetar internationellt med spetskompetens inom lönsamhet och prisstrategi. Tillsammans erbjuder vi våra kunder en komplett verktygslåda med dataanalys och en stor organisation med senior erfarenhet på global nivå.

Global erfarenhet boostar er lönsamhet

Stefan Ekström

Senior Consultant & partner

Tfn: 070-311 57 66

10766.jpg
10779.jpg

Åke Wallbäcks

Verkställande Direktör CEO & partner

Tfn: 070-200 24 32

bottom of page