top of page

Boosta er lönsamhet med rätt pris

1

Från analys till implemetering

Vi hjälper er med en total översyn av nuvarande prisprocess och skapar insikt genom att lyfta fram goda exempel och förslag på förbättringsområden tillsammans med en plan för implementation. För att snabbt kunna mäta effekterna hjälper vi också till att ta fram och implementera pris- och lönsamhetsmått.

DSCF2913.jpg
2
DSCF2987.jpg

Implementering av strategin

Implementera effektiva arbetssätt snabbt! Vet ni vart ni ska, men inte hur ni tar er dit?

Vår praktiska erfarenhet hjälper er att implementera processer, metoder, verktyg och system för att nå målet. Genom medvetna beslut, kontinuerlig uppföljning och lärande längs vägen tar ni er från OK till fantastiskt – och håller er där.

3

Prissättning av produkter & tjänster

Att sätta rätt pris på en produkt eller tjänst kan upplevas svårt. Vad jämför man med? Med hjälp av vår ProPricing Canvasmetodik ser vi till att ni lyckas med prissättningen av produkter och tjänster. Med rätt pris från början skapar ni rätt förutsättningar för produkten genom hela livscykeln för att nå era tillväxt- och lönsamhetsmål. Med en genomtänkt prisstrategi för produktens hela livscykel har ni bästa möjliga förutsättningar att möta marknaden. 

DSCF2961.jpg
4
DSCF2918.jpg

Verktyg & system

Använd digitala lösningar för att kunna ta bättre och snabbare beslut. Tillsammans hittar vi effektiva metoder som med system och lösningar från våra samarbetspartners ser till att ni sätter rätt pris till rätt kund i rätt situation, snabbt och effektivt.

bottom of page